Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Pronájem bytu tak jak jej popisuje nový občanský zákoník

 

Nový občanský zákoník popisuje pronájem bytu či domu pomocí zvláštních ustanovení mimo obecných ustanovení o nájmu. Je to proto, že zákonodárci považují bydlení nájemníků za hodnou zvláštního zřetele, které si vyžaduje zvláštní pozornosti.

NOZ změnil vcelku zásadně právní pojmy v pronajímání bytů a proto by se všichni, kdo se na tomto trhu pohybují měli s těmito definicemi obeznámit.

 

Pronajímáním bytů se zabývají §2235-2301 v novém občanském zákoníku.

Podle této úpravy slouží nájem bytu k zajištění bytových potřeb. Pronajímatel je omezen v tom, že pokud si dá do nájemní smlouvy omezení, která omezují práva nájemníka, tak v případě sporů se k nim nebude přihlížet.

Předmět pronájmu se v NOZ rozšiřuje není to již jen byt, ale může to být rovněž rodinný dům event. další prostory na nichž se pronajímatel a nájemce shodnou v tom, že budou pronajaty k bydlení. Nerozhoduje tedy to jak jsou prostory právně definovány, ale jak se strany dohodnou. Nájemník tedy může bydlet v kůlně a budou se na něj i pronajímatele vztahovat úpravy občanského zákoníku o nájmu bytu. Nájemníkem musí být fyzická osoba.

Náležitosti smlouvy

Ve smlouvě o pronájmu již nemusí být mnoho ustanovení a definic. Plně postačuje pokud ve smlouvě bude uveden předmět pronájmu, smluvní strany, cena za nájem bytu.

Nemusí tam tedy již být přesné označení nemovitosti, vybavení, rozsah užívání, metoda výpočtu ceny za nájem a služby apod. Ve smlouvě již nově nemohou být ustanovení o smluvních pokutách, kterými pronajímatel sankcinuje nájemníka, za to, že porušil některá ustanovení nájemní smlouvy.

Smlouva by měla být uzavřena písemně. Nicméně pokud není, není to důvodem pro pronajímatele prohlašovat takovou smlouvu za neplatnou. Nájemník může pronájem  bytu vydržet, pokud v něm bydlí v dobré víře minimálně 3 roky.

Nájemné

Cena za pronájem by měla být pevně dána v částce za měsíc. V případě, že částka ve smlouvě není, má pronajímatel právo na částku, která je obvyklá v místě a v čase, kdy byla nájemní smlouva dojednána..Ve smlouvě si také mohou dohodnout každoroční zvyšování nájemného např. o inflaci. Pokud zvyšování nájemného není sjednáno, pak se dá nájem zvýšit ze strany pronajímatele v maximální míře 20% během tří let. Pokud se strany na zvýšení ceny nedohodnou, může pronajímatel požádat soud a ten již není ve zvyšování ceny nijak vázán limitem 20% za tři roky. Pokud tedy nájemník spekuluje na to, že během let bude vyšší inflace než 20% během tří let, měl by si zvyšování nájmu do smlouvy nechat dát.

Cena za nájem je splatná předem, vždy do pátého dne v měsíci, pokud si strany ve smlouvě nedohodnou něco jiného. Zároveň s cenou nájmu se platí i služby, jestliže je zajišťuje pronajímatel.

Nově je v novém občanském zákoníku stanovena možnost pronajímatele požadovat až 6 měsíční vratnou kauci. Kauce by však měla být úročena, minimální úroková sazba je zákonná stanovená dle diskontní sazby ČNB.

 

 

 

Datum publikace: 17.11.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu