Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Poradna

 • Pronájem bytu tak jak jej popisuje nový občanský zákoník -   Nový občanský zákoník popisuje pronájem bytu či domu pomocí zvláštních ustanovení mimo obecných ustanovení o nájmu. Je to proto, že zákonodárci považují bydlení nájemníků za hodnou zvláštního zřetele, které si vyžaduje zvláštní pozornosti. NOZ změnil vcelku zásadně právní pojmy v pronajímání...
 • Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku. -   Výpověď z pronájmu bytu může dát jak nájemce tak pronajímatel. Ta musí být sepsána a doručena tzn. Buď poštou doporučeně nebo doručení do sféry dispozice, ale pak je potřeba mít svědky při případném sporu.   Soud již není k výpovědi potřeba a pronajímatel nemusí o přivolení žádat což je...
 • Hlavní změny v právech a povinnostech nájemce a pronajímatele o nájmu bytu dle nového občanského zákoníku - V novém občanském zákoníku již nemusí být přesné označení nemovitosti k bydlení, ani způsob výpočtu výše nájemného, ani rozsah užívání a další podrobnosti. Stačí uvést předmět nájmu a výši ceny za pronájem. Povinnost pronajímatele Ve smlouvě či dohodě o pronájmu bytu je pronajímatel zavázán...
 • Pronájem bytů v Brně a dalších městech jihomoravského kraje - Pronájem bytů v Brně a dalších městech jihomoravského kraje     Brno je typickým studentským městem, s velkým množstvím středních a vysokých škol, díky čemuž je zde poptávka po pronájmech bytů relativně vysoká a stabilní. Právě proto, že velkou část pronajímaných bytů využívají studenti, ceny za...
 • Pronájem bytů v Praze - Pronájem bytů v Praze Trend mírného a setrvalého poklesu cen pronájmů bytů se nevyhnul ani Praze. Průměrná cena za pronájem bytu první kategorie o velikosti 68 m?v průměrné pražské lokalitě činila v r. 2010 139 Kč/ m?, v prvním čtvrtletí r. 2012 klesla na 134 Kč/ m?. Běžné ceny pronájmů klesly...
 • Pronájem bytů v Plzni - Pronájem bytů v Plzni Trend posledních tří let na plzeňském trhu s pronájmy bytů charakterizují jednak větší počet investorů do bytů, tedy kupujících, kteří byty pořizují za účelem pronajímání, jednak stagnující poptávka po pronájmech. Jednorázový pokles cen za pronájmy v Plzni je pak především...
 • Pronájem bytů v Českých Budějovicích - Pronájem bytů v Českých Budějovicích   Díky ekonomické krizi se i v Českých Budějovicích pohybuje na trhu dostatek zájemců o bydlení v pronájmu. Současně v posledních letech vzrostl počet těch, kteří investují do nemovitostí, tedy těch, kteří byt kupují za účelem dalšího pronajímání. Trh s byty...
 • Pronájem bytů v Ostravě a dalších městech Moravskoslezského kraje - Pronájem bytů v Ostravě a dalších městech Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj patří k těm regionům, ve kterém ceny za pronájmy bytů v posledním období neklesají. Výjimkou je Karvinský region. Průměrné ceny pronájmů menších bytů 1+1 na Karvinsku klesly na 60 Kč/ m?, městské byty v Karviné...
 • Pronájem bytů v Oloumouci, Prostějově a jinde v Olomouckém kraji - Pronájem bytů v Oloumoci, Prostějově a jinde v Olomouckém kraji     Ceny pronájmů bytů na Olomoucku jsou v současné době velmi nízké. Na výrazném poklesu cen v předchozím období se podepsalo především zhoršení ekonomické situace v regionu v důsledku zániku větších firem (např. OP Prostějov) a...
 • Pronájem bytů v Jihlavě a na Vysočině - Pronájem bytů v Jihlavě a na Vysočině   Vývoj na jihlavském trhu s pronájmy bytů je stejně jako v jiných regionech ovlivněn ekonomickou krizí. S ní souvisí snižování počtu pracovních míst a v závislosti na tom vzrůst nabídky pronájmů. A to i přes skutečnost, že současný trend je bydlení...
 • Pronájem bytů v Ústí nad Labem - Pronájem bytů v Ústí nad Labem Špatná sociální situace v Ústí nad Labem se projevuje i na cenách pronájmů bytů, které patří k nejnižším v České republice. Výše ceny za pronájem hodně záleží na kvalitě bytu a na lokalitě. Tržní cena pronájmů nových bytů v některých případech překračuje i hranici...
 • Pronájem bytů ve východních Čechách – Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a další - Pronájem bytů ve východních Čechách – Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a další   Stejně jako v jiných regionech, také trh s pronájmy bytů ve východních Čechách byl od roku 2010 do počátku roku 2012 ve znamení setrvalého mírného poklesu cen.   Výše tržního nájemného se přibližuje výši...
 • Pronájem bytů ve Zlíně a Zlínském kraji - Pronájem bytů ve Zlíně a Zlínském kraji   Zlín patří k městům s dražšími pronájmy bytů. Vývoj na trhu s pronájmy bytů zde v poslední roce doznával jen nepatrné změny oběma směry. Jinak má město stabilní a omezenou nabídku bytů, přičemž poptávka po pronájmech je poměrně silná, zvláště ze strany...
 • Práva a povinnosti nájemce bytu - Bydlení v pronájmu má svá pro i proti a kromě výhod z něj pro nájemce vyplývají také určité povinnosti a omezení. Jak bude nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vypadat záleží na tom, co si dohodnou v nájemní smlouvě. Každopádně zákon zaručuje jak nájemci tak pronajímateli určitou ochranu...
 • Práva a povinnosti pronajímatele bytu - Pronájem bytu je smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem (případně mezi nájemcem a podnájemcem). Tento smluvní vztah vzniká a řídí se nájemní smlouvou (případně smlouvou o podnájmu). Smlouva by proto měla být formulována tak, aby zaručovala ochranu zájmů nejen nájemce, ale také...
 • Opravy poruch, údržba a úpravy v pronajatých bytech - Co se týká oprav a údržby v pronajatých bytech, záleží na pronajímateli a nájemci, jaká pravidla si mezi sebou dohodnou a zakotví v nájemní smlouvě. Pro případ, že tato problematika nájemní smlouvou nebude ošetřena, nebo se strany nedohodnout, je zde Občanský zákoník, který základní povinnosti...
 • Podnikání v pronajatém bytě - V dnešní době je stále častější, že ten, kdo bydlí v pronajatém bytě, potřebuje v tomto pronajatém bytě také pracovat, provozovat živnost. Týká se to živností typu účetní, překladatel či různého podnikání po internetu. Někteří pronajímatelé jsou přesvědčeni o tom,  že nájemce bytu buď vůbec nemá...
 • Pronájem bytu a trvalý pobyt nájemce - V dnešní době, kdy se stále více lidí stěhuje za prací do větších měst, přibývá těch, kteří bydlí v pronajatých bytech. Často se potřebují z různých důvodů přihlásit k trvalému pobytu v místě, kde se momentálně zdržují a mnohdy nemají jinou možnost, než uvést jako adresu trvalého bydliště adresu...
 • Pronájem bytu - stanovení výše nájemného - Pronájem bytu je realitním obchodem a je to obchod jako každý jiný. Jakou cenu si pronajímatel za svůj byt řekne, záleží pouze na něm. Nastavit správně výši ceny za pronájem však není jednoduché. Každý pronajímatel jistě chce, aby mu pronajímaný byt vydělával co nejvíce. Pokud však pronajímatel...
 • Než si pronajmete byt, vytvořte si rozpočet - Dříve, než si pronajmete byt, byste měli přesně znát svoji finanční situaci. Stanovit si částku, kterou můžete do pronájmu bytu investovat, pouhým odhadem, může mít fatální následky. Ze dne na den se můžete ocitnou bez střechy nad hlavou jen proto, že jste špatně odhadli své možnosti a nevyšli...
 • Co musí obsahovat nájemní smlouva - Nájemní vztah poměrně podrobně řeší hlava VII. Občanského zákoníku a některé související předpisy. Nájemní vztah vzniká na základě nájemní smlouvy. Ta musí být uzavřena písemně. Pokud nájemní smlouvu neuzavře nájemce s pronajímatelem písemně nebo je nájemní smlouva neplatná, pak nájemce užívá...
 • První pronájem bytu - Patříte k těm, kteří se rozhodli přestěhovat se do pronájmu? Pokud ano a pokud tak děláte poprvé v životě, právě vám jsou určeny následující řádky, na kterých vám poradíme, na co se zaměřit a co si ohlídat, abyste se nakonec neocitli v nepříjemné situaci, abyste, jak se lidově říká,...
 • Mezi pronájmem, nájmem a podnájmem je rozdíl. - Mezi pronájmem, nájmem a podnájmem je rozdíl. Rozdíl mezi pojmy nájem a podnájem je ve smyslu zákona zásadní a zájemci o bydlení v cizím by se měli v této problematice orientovat. Rozdíly jsou dány primárně vztahem osoby, která nemovitost pronajímá, k pronajímané nemovitosti. Sekundárně pak se od...


Kontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu