Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Podnikání v pronajatém bytě

V dnešní době je stále častější, že ten, kdo bydlí v pronajatém bytě, potřebuje v tomto pronajatém bytě také pracovat, provozovat živnost. Týká se to živností typu účetní, překladatel či různého podnikání po internetu.

Někteří pronajímatelé jsou přesvědčeni o tom,  že nájemce bytu buď vůbec nemá právo živnost v pronajatém bytě provozovat anebo pokud ji provozuje, má pronajímatel právo požadovat po nájemci kompenzaci za to, že mu výdělečnou činnost provozovanou z pronajatého bytu umožňuje. A jaká je skutečnost? Může nájemce v pronajatém bytě provozovat podnikatelskou činnost, potřebuje k tomu souhlas pronajímatele a má pronajímatel v takovém případě nárok na nějaké kompenzace?

V první řadě musí být využívání jakýchkoli prostor v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Při využívání bytu musí být splněna primární podmínka a tou je, že byt v základním účelu slouží k bydlení. Znamená to, že v bytě, který je určen k bydlení, není možné zřídit provozovnu, tedy místo, kde je soustavně provozována živnost, např. dílny, výrobní prostory, ale také kanceláře.

Pokud si bez souhlasu majitele z pronajatého bytu uděláte kancelář, ve které případně občas přenocujete, pak se vystavujete riziku, že vám pronajímatel nájem vypoví. Byt v takovém případě totiž není používán k účelu, ke kterému byl pronajat a to může být důvodem k vypovězení nájmu. Pronajímatel v takovém případě nachází oporu rovněž v ustanovení § 711, odst. 2, písm. d) Občanského zákoníku, podle kterého může pronajímatel nájem vypovědět bez svolení soudu, pokud nájemce byt neužívá bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas.

Něco jiného je, pokud nahlásíte sídlo firmy v pronajatém bytě. Adresa sídla firmy je identifikačním údajem podnikatele a pokud v bytě neprovozujete žádnou podnikatelskou nebo živnostenskou činnost, nijak to nekoliduje s nájemní smlouvou, protože byt je i nadále využíván výhradně k bydlení. K tomu, abyste si v pronajatém bytě nahlásili sídlo firmy, nepotřebuje dokonce ani souhlas vlastníka bytu, resp. pronajímatele.

Složitější otázkou je pak otázka místa podnikání. Místo podnikání je takové místo, ze kterého živnostník svoji podnikatelskou činnost řídí. K nahlášení místa podnikání je zapotřebí prokázat vlastnické nebo užívací právo k daným prostorám. V případě, že se jedná o pronajatý byt, stačí tedy předložit nájemní smlouvu. Souhlas pronajímatele není nutný. Místo podnikání však nelze zaměňovat s provozovnou.

Typickými příklady živností, u kterých není třeba zřizovat provozovnu a mohou být vykonávány z pronajatého bytu, jsou např. vedení účetnictví, překladatelská činnost apod. To jsou profese, na které lze nahlížet tak, že jsou vykonávány v rámci soukromí. Důležité je také to, že činnost takového živnostníka nijak neobtěžuje ani ostatní nájemce ani pronajímatele a pro pronajímatele nepředstavuje žádnou újmu např. ve formě zvýšeného opotřebení bytu apod. Kontakt s klienty realizují tito živnostníci přes internet nebo telefonicky, případně u klientů doma nebo na pracovišti, takže ani pracovní návštěvy v pronajatém bytě pak nepřekračují běžnou míru. Pronajatý byt přitom slouží převážně k bydlení a to je též jeden z nejdůležitějších aspektů.

Z toho vyplývá, že ani instalatéři, elektrikáři, pokrývači, malíři pokojů a další, kteří řemeslo vykonávají výhradně u klientů, by neměli mít problém, pokud za místo podnikání označí pronajatý byt. Ten totiž v souvislosti s výkonem živnosti používají výhradně k administrativě, domlouvání termínů zakázek apod. a to lze považovat za činnost v rámci soukromí a pronajatý byt opět slouží převážně k bydlení.

V pronajatém bytě také můžete provozovat takovou živnost, která má nesporný charakter „práce z domu“, např. vedení účetnictví, překlady textů, práce přes internet apod.

Pokud chcete podnikat z pronajatého bytu, dobře zvažte a ověřte si, že tím neporušíte nájemní smlouvu a povinnosti vyplývající z nájmu bytu. V takovém případě by vám totiž nájemní smlouva mohla být vypovězena i bez přivolení soudu.

Datum publikace: 29.1.2012


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu