Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Hlavní změny ve smlouvě o pronájmu bytu dle nového občanského zákoníku

V novém občanském zákoníku již nemusí být přesné označení nemovitosti k bydlení, ani způsob výpočtu výše nájemného, ani rozsah užívání a další podrobnosti.

Stačí uvést předmět nájmu a výši ceny za pronájem.

Povinnost pronajímatele

Ve smlouvě či dohodě o pronájmu bytu je pronajímatel zavázán k tomu, že předá nájemníkovy byt v takové kondici, aby ten ho mohl využívat k bydlení. Zároveň se předpokládá, že bude byt udržovat v obyvatelném stavu a zajistí nájemníkovy bezproblémové užívání bytu. Změny v pronájemních vztazích jsou možné pouze ve veřejném zájmu, se souhlasem nájemníka, nebo v případě, že nájemník hrubě poruší své povinnosti z nájemní smlouvy.

Pronajímatel si může ve smlouvě vymínit výslovný souhlas s podnájmem bytu další osobě. To se netýká osob blízkých. Nicméně byt může obývat počet osob na který je byt dimenzovaný.

Práva a povinnosti pronajímatele přechází změnou vlastnictví na nového majitele bytu. Ve smlouvě však může být pro tento případ sjednána klauzule, že z důvodu změny vlastníka je možná výpověď z bytu.

Pronajímatel nesmí uvést do smlouvy sankce za neplnění povinností, když tam budou, budou neplatné.

Povinnosti nájemníka

Musí využívat byt k bydlení či dohodnutému účelu. Udržovat byt v řádné péči. Plnit nájemní smlouvu, zříci se hrubého porušení podmínek smlouvy, za které může hrozit i okamžitá výpověď z nájmu bytu.

Nájemník se nově může domáhat nápravy v nerušeném užívání nájmu bytu sám a nemusí se již obracet na pronajímatele. Pokud nějaká další osoba, ruší jeho nájemní podmínky, tak že nemůže byt užívat za běžných podmínek, může si nápravu zjednat po své vlastní ose.

Bez souhlasu pronajímatele nesmí byt dále podnajmout. A musí do 2 měsíců oznámit pronajímateli každou další osobu v bytě.

Pokud se změní osoba pronajímatele není to samo o sobě důvod k výpovědi z nájmu. Pouze pokud je to uvedeno v nájemní smlouvě.

V případě pronájmu na dobu určitou lze dát výpověď pouze z důvodů uvedených ve smlouvě. Výpovědní doba je tři měsíce. Pronajímatel musí nájemníka upozornit ve výpovědi, že pokud s výpovědí nesouhlasí, že se může ve lhůtě dvou měsíců od doručení výpovědi obrátit na soud, který rozhodne.

Okamžitá výpověď musí mít obsahovat důvod.

V případě pronájmu na dobu neurčitou, končí pronájem bytu výpovědí jedné ze stran dohody. Výpovědní doba je tři měsíce a nemusí být odůvodněná.

Datum publikace: 29.10.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu